Behandling

Behandlingen indledes med en samtale omkring tidligere og nuværende helbredsproblemer. Jeg vil endvidere spørge om kostvaner, arbejde og hverdag for at danne mig et billede af klientens ve og vel (helbredstilstand). Jeg fører journal og er naturligvis underlagt tavshedspligt.

Efter samtalen begynder den egentlige zoneterapi med let opvarmning. Det vil sige blid massage af fødder og ankler. Derefter testes der følsomhed på de respektive målepunkter (primære reflekszoner) ved lette tryk på zonerne. Herefter sammenholdes klientens reaktion på denne test med oplysningerne fra den indledende samtale og der stilles en zoneterapeutisk diagnose.

Først nu starter den egentlige behandling som foregår ved hjælp af specielle trykkombinationer på reflekszonerne og massage på fødderne. Oftest suppleres behandlingen med tryk på meridianer, akupunkturpunkter og ved muskelgener egentlig massage.

Der er ingen aldersbegrænsning for behandling. Især små børn har også stor gavn af zoneterapien. Her vil effekt vise sig i løbet af ganske få behandlinger.

 

Kontakt mig på tlf. 66 18 84 18